Richtlijnen voor de hoes

Uit MusicMeterWiki
Versie door Jordy (Overleg | bijdragen) op 9 sep 2013 om 08:37

Ga naar: navigatie, zoeken

De hoes van een album is de afbeelding die rechts op elke albumpagina staat. Dit moet een JPEG zijn van minimaal 300 pixels breed. Een grotere afbeelding heeft de voorkeur. De site verkleint automatisch tot 300 pixels maar bewaart ook de grotere afbeelding, tot 800 pixels breed.

Het moeilijkste van het zoeken van albumhoezen is het vinden van een goede scan: veel bronnen op internet geven te kleine plaatjes (zoek een bronplaatje van tenminste 200 pixels breed, opdat je niet hoeft te vergroten), of zijn gewoonweg van slechte kwaliteit (onscherp of pixelachtig). Websites waar je vaak bruikbare scans kunt vinden zijn: Google images, Altavista afbeeldingen, Amazon, Rate Your Music, Allmusic en (vooral handig bij de genres dance, electronic en hiphop) Discogs


Het kan voorkomen dat je een hoesje moet bijsnijden (bijvoorbeeld om randjes te verwijderen) of andere kwaliteitsproblemen moet oplossen. Deze bewerkingen doe je het beste met het grafisch programma PhotoFiltre. Let op. Selecteer de versie 6.4.0. Die is onbeperkt bruikbaar, in tegenstelling tot de versie die je downloadt met de button 'Gratis Downloaden'. Het gedownloade bestand moet nog wel van de extensie .exe worden voorzien, voordat het als installatieprogramma gedraaid kan worden. Irfanview werkt ook goed, maar heeft een wat "technischer" interface. Irfanview heeft als extra optie bij het verkleinen van de afbeelding om de afbeelding scherper te maken.

Hieronder volgt een stappenplan om tot een goed hoesje te komen.


Afbeelding bijsnijden met PhotoFiltre

1) Open de te bewerken afbeelding met het programma.

2) Trek met de muis een rechthoekig kader: dit is het deel dat je wilt behouden. Gebruik de zoomfunctie om zo nauwkeurig mogelijk bij te snijden.

3) Selecteer ‘Image’ – ‘Crop’

4) Sla op als bestandstype ‘JPEG’

Als laatste stap wordt de compressiefactor gevraagd. Standaard is deze ingevuld op 90 en dat is goed.

5) Kies een compressiefactor van 90-95 en bevestig met ‘Ok’


Afbeelding bijsnijden met Irfanview

1) Open de te bewerken afbeelding met het programma.

2) Trek met de muis een rechthoekig kader: dit is het deel dat je wilt behouden. Gebruik de zoomfunctie om zo nauwkeurig mogelijk bij te snijden.

3) Selecteer ‘Edit’ – ‘Crop selection’

4) Sla op als bestandstype ‘JPG/JPEG’. Kies daarbij een ‘Save quality’ van 95.


Problemen met afbeeldingen

Er zijn verschillende redenen waarom een plaatje, dat afkomstig is van een volgens bovenstaande richtlijnen geldig bronmateriaal, toch niet goed kan zijn. Dit heeft dan te maken met de kwaliteit van het plaatje of van de bewerking daarvan.

Het meest voorkomende probleem is pixelachtigheid; dit wil zeggen dat er blokkerige patronen in het plaatje aanwezig zijn, alsof je de pixels kunt zien. Vaak is dit het gevolg van het beginnen met een te klein bronplaatje (minder dan 200 pixels breed), die dan dus vergroot is om aan de eisen van MusicMeter te voldoen. Juist bij dit vergroten ontstaat de pixelachtigheid dan, doordat de pixels nu eenmaal niet groter zijn dan in het kleinere bronplaatje. Zoek dus altijd een voldoende groot bronplaatje, opdat je niet hoeft te vergroten.

Een andere oorzaak voor pixelachtigheid is een overmatige JPEG-compressie. Als je een plaatje als JPEG opslaat, moet je daarbij een compressie opgeven in procenten (waarbij het percentage de overblijvende grootte aanduidt: een instelling van 80% betekent dus dat het plaatje 20% gecomprimeerd zal worden). Doe je dit niet, dan wordt meestal een standaardpercentage van 75% of 85% gebruikt, wat veel te laag is. Kies dus altijd handmatig een compressiepercentage (bij veel programma's moet je 'save as' kiezen om deze optie te krijgen) van 100%. Wanneer je een album toevoegt, wordt zo nodig het plaatje automatisch gecomprimeerd door Musicmeter.

Verder kan het ook voorkomen dat het bronplaatje waar je mee wilt werken al heel erg pixelachtig is, ook als de afmetingen wel voldoende zijn. Dit duidt vaak op overmatige compressie van de kant van de webmaster van de site waar je het plaatje vandaan wilt halen, of dat een albumhoes aanvankelijk op een te lage resolutie ingescand is. Hoe dan ook maakt dit het beoogde bronplaatje ongeschikt, en zul je in dit geval dus op zoek moeten naar een ander bronplaatje dat minder pixelachtig is.

Andere redenen waarop een plaatje afgekeurd kan worden zijn onder andere:

Het plaatje is onscherp of wazig. Dit is bijna altijd een probleem van het bronplaatje, al worden sommige plaatjes ook iets minder scherp bij het verkleinen (door onvolkomenheden in het algoritme). Kleine scherpte-problemen zijn vaak nog wel te compenseren met een sharpen-filter in een grafisch programma, maar als dit te veel wordt toegepast, leidt dit alleen maar tot pixelachtigheid. Het is dus zaak hier bijzonder mee op te passen, zeker aangezien bij het comprimeren de pixelachtigheid nog eens toe zal nemen.

Het plaatje is vaal of verkleurd. Dit is altijd een probleem van het bronplaatje, en komt door het in de zon liggen van de gescande albumhoes. Vaak is dit met een grafisch programma wel te verhelpen, maar zeker als verschillende kleuren op de poster in verschillende mate verkleurd zijn, vereist dat enige ervaring.

In het plaatje zijn scheuren of vouwen in de albumhoes zichtbaar, of het plaatje bevat stickers, website-logo's, vlekken of - in het geval van een LP-hoes - de doordruk van de plaat. Dit zijn bijzonder storende effecten in het eindresultaat. De mate waarin deze weg te werken zijn varieert erg van geval tot geval, en is daarnaast natuurlijk afhankelijk van de ervaring die je hebt met een grafisch programma.

Het plaatje staat scheef. Dit is een gevolg van het niet goed rechtleggen van een albumhoes voor het scannen, en zou dus eenvoudig te voorkomen moeten zijn. Helaas scannen de meeste toevoegers echter niet zelf, maar zijn afhankelijk van anderen met minder aandacht hiervoor, waardoor dit toch een terugkerend probleem is. Het rechtzetten van een plaatje is technisch niet moeilijk, maar leidt tot een significante afname van de scherpte. Ook ontstaan er door het draaien ongevulde randen in de hoeken, maar dat is doorgaans geen groot probleem (al moet het wel opgelost worden natuurlijk).

Het plaatje bevat storende randen. Bij albumhoezen duidt dit erop dat bij het scannen een te ruim oppervlak is geselecteerd, en uit dit zich in grijze of witte randen van slechts enkele pixels breedte. Dit probleem is vanzelfsprekend eenvoudig te verhelpen door de randen af te knippen. Als je niet over een grafisch programma beschikt kan dit zelfs nog met MS Paint.

Het plaatje heeft weinig contrast (of is te donker). Dit kan door verschillende oorzaken optreden, maar is doorgaans met een grafisch programma wel te verhelpen. Als het plaatje te donker is, betekent dit in feite dat het plaatje weinig contrast heeft, en daarnaast gemiddeld veel te donker is. Het hele plaatje lichter maken is dan dus geen oplossing; het contrast moet ook opgevoerd worden. In grafische pakketten is dit via een 'curves'- of 'levels'-functie te bewerkstelligen, maar goed omgaan hiermee vereist enige ervaring. Let er daarnaast op dat gebrek aan scherpte en pixelachtigheid door het lichter maken van een plaatje meer gaan opvallen.

Het plaatje bevat een lelijke rastering. Dit wil zeggen dat er een regelmatig patroon van horizontale en vertikale lijnen door het plaatje loopt. De lijnen liggen doorgaans vrij dicht tegen elkaar aan, en zijn niet in alle gedeeltes van de hoes even goed te zien, waardoor ze achter het plaatje lijken te liggen en er doorheen schijnen; waarschijnlijk ontstaat dit defect bij het scannen. Met grafische pakketten is dit vaak niet goed weg te werken.