Toevoegen

Uit MusicMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Om een album toe te voegen, beweeg je je muis boven je avatarafbeelding, rechts in de zwarte balk bovenaan. Daar verschijnt het submenu "Mijn MusicMeter", met daaronder de optie "Album toevoegen". Klik hierop om albums toe te voegen aan de site. Voordat je hier mee begint, vragen we je om je eerst even in de regels te verdiepen. Als je toevoeging niet aan de regels voldoet, loop je immers het risico dat je toevoeging wordt afgekeurd. Wacht daarom na je eerste toevoeging even op eventueel commentaar van de crew, want het zou zonde zijn als je meteen tientallen albums verkeerd toevoegt.


Wanneer mag een album op de site?

In het kort: een album moet op een geluidsdrager te koop zijn (geweest) in een (web)winkel of als download beschikbaar zijn via Apple Music / Bandcamp of platenlabel. Daarnaast moet het om een officiële release gaan van de artiest in kwestie. Dit kan je altijd even nagaan op grote database-websites als Discogs en Rate Your Music.

Concreet betekent dit (onder andere):

 • Geen bootlegs of andere illegale cd's – hier vallen ook onofficiële live releases onder van labels zoals Immortal, Leftfield Media en Cult Legends (vaak staat bij deze uitgaven "broadcast(s)" vermeld in de (onder)titel);
 • Geen cd's die als extraatje of promo bij bijvoorbeeld een krant, tijdschrift of een wasproduct zitten. Cd's die bij boeken van een artiest zelf zitten, zijn echter wel toegelaten;
 • Geen fanclub only-releases (wanneer een dergelijke release in een latere fase wel voor iedereen verkrijgbaar is, mag deze er wel op);
 • Geen Platendagen-geschenken;
 • Geen muziek-dvd's (cd/dvd-combo's zijn wel toegestaan);
 • Geen hoorspelen en dergelijke;
 • Geen cabaret. Bij twijfelgevallen (zoals een Urbanus-album dat uit sketches èn liedjes bestaat) hanteren we de regel dat de toevoeging voor tenminste 50% van de tijdsduur muziek bevat. In gevallen van twijfel is het vermelden van tracktijden verplicht én dien je duidelijk te vermelden welke tracks muziek zijn en welke sketches. Hierbij stuur je altijd een link mee naar een betrouwbare bron die dit bevestigt;
 • Geen klassiek. We begrijpen dat dit soms een moeilijke grens is om te bepalen, maar de oeuvres van componisten als Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, ... zijn sowieso niet toegestaan op de site. Neoklassieke componisten (Max Richter, Ludovico Einaudi, Ólafur Arnalds, ...) zijn wel toegelaten.

Regels bij het toevoegen van albums

Het aantal toegevoegde albums op MusicMeter is al vanaf het begin onverminderd groot, en de crew heeft er een flinke taak aan om het grote aantal toevoegingen bij te houden. Daarom wordt elke toevoeging beoordeeld aan de hand van een aantal strenge criteria; voldoet een toevoeging hier niet aan, dan wordt deze afgekeurd. Het is bij een afkeuring nadrukkelijk niet de bedoeling de ontbrekende informatie via PM naar het crewlid te sturen dat de toevoeging heeft afgekeurd, zodat deze de informatie van de afgekeurde toevoeging kan bijwerken. Bij een afkeuring moet de toevoeger zélf het album verbeteren, en de toevoegcrew zal dan ook niet de discussie aangaan als een album wordt afgekeurd. De crew is er alleen om na te gaan of de toevoeging compleet is; het is aan de toevoeger om een zo compleet en correct mogelijke toevoeging door te geven.

Het komt vaak voor dat de crew een toevoeging terugstuurt omdat de ingediende afbeelding van de hoes niet aan de criteria voldoet (vanwege pixelvorming, vage vlekken, zwarte randen, etc.). Als de toevoeger na drie pogingen geen acceptabele hoes heeft aangedragen, behoudt de crew zich het recht voor om de toevoeging te verwijderen. Het is ook mogelijk deze toevoeging te laten staan zodat andere gebruikers een geschikte hoes kunnen vinden.

De criteria zijn als volgt:

 • Vermeld geen termen als company, music, limited, group, label, records en dergelijke bij de labelnaam. Dus geen Sony Music Entertainment of XL Records, maar Sony en XL;
 • Stuur altijd een link mee (artiest, platenfirma, webwinkel ...) bij elke toevoeging; dit is verplicht zodat de crew deze kan controleren op artiest, tracklist, hoes, label, releasedatum en land van herkomst. We gaan op deze site altijd uit van de eerste uitgave;
 • Onderbouw opvallende zaken van je toevoeging zoveel mogelijk, zodat de crew je niet steeds om verduidelijkingen hoeft te vragen; een album met maar 4 nummers roept bijvoorbeeld meteen de vraag op of dit wellicht geen EP is;
 • Voor recente releases accepteert de crew in principe alleen nog hoezen van minimaal 800x800; kleinere hoezen hiervoor zijn enkel nog toegestaan indien er echt geen hoes van minimaal 800 pixels breed voorhanden is; het is echter ook niet de bedoeling om kleinere hoezen van bijvoorbeeld 600x600 of 700x700 te gaan vergroten naar 800x800 om dan toch maar aan dit criterium te voldoen;
 • We houden op deze site ook altijd de hoes van de eerste uitgave aan. Indien er echt geen acceptabele hoes van de eerste release voorhanden is, accepteren we de hoes van de heruitgave;
 • Indien de hoezen van een deluxe of super deluxe versie afwijken van de standaardversie, dan houden we de hoes van de standaardversie aan op de site. Een voorbeeld hiervan is Rebel Heart van Madonna;
 • Let erop dat de hoezen scherp en niet te pixelachtig zijn, geen vlekken, strepen, (zwarte) randen en/of reclamestickers bevatten; voor releases die enkel op cassette uitgebracht zijn, hanteren we enkel de voorkant van de hoes op de site;
 • Vul bij verzamelalbums geen artiestennaam in (zoals diverse artiesten of various);
 • Voor dj-mixen hanteren we nog steeds dezelfde criteria als voor andere releases: de mix moet op een geluidsdrager te koop zijn (geweest) in een (web)winkel (dus bijvoorbeeld niet als extraatje bij een magazine) of als download beschikbaar zijn (steeds met volledige info over de gebruikte nummers) via Apple Music / Bandcamp of platenlabel. Mixen die enkel beschikbaar zijn als podcast of op platformen als SoundCloud, Spotify, Mixcloud, YouTube ... zijn niet toegelaten. Stuur dus ook hier steeds de nodige info mee bij je toevoeging;
 • Verwijzingen naar snel veranderende informatiebronnen als Wikipedia of blogs worden niet geaccepteerd als 'bewijsmateriaal' voor een toevoeging;
 • Toevoegingen waarbij nog niet kan worden vastgesteld of de tracklist of hoes definitief is, worden niet toegestaan. Wanneer de toevoeger geen link meestuurt naar verdere informatie, wordt de toevoeging niet in behandeling genomen;
 • Zie voor een compleet overzicht van de specifieke invulling van ieder albumtype de pagina Type album;
 • Indien een (live)album dat in eerste instantie als bonus bij een regulier album zit later ook verkrijgbaar is als een op zichzelf staande release, mag ook die versie apart worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is Sister Feelings Call van Simple Minds. Stuur altijd meteen het nodige bewijs mee;
 • Bovenstaande regel geldt ook voor albums die in eerste instantie deel uitmaken van een verzamelbox. Een voorbeeld hiervan is Old Is New van Toto. Stuur ook hier altijd meteen het nodige bewijs mee;
 • Een verzamelbox van meerdere reguliere albums is niet toegestaan op de site.

Als de verzamelbox echter niet eerder uitgebracht materiaal bevat, wordt deze toegestaan als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: - Minimaal 10% van de nummers is niet eerder uitgebracht materiaal en/of een volledig onuitgegeven live album; - De verzamelbox bevat een of meer discs die uitsluitend uit niet eerder uitgebracht materiaal bestaat In beide gevallen geldt: geef bij de toevoeging duidelijk aan welke tracks nieuw zijn;

 • Het is niet toegelaten om albums uit een verzamelbox apart toe te voegen indien deze nooit (al dan niet digitaal) als losse release verkrijgbaar waren;
 • Een bundeling van EP's die als een regulier album wordt uitgebracht, is enkel toegestaan als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: De bundeling bevat een nieuwe albumtitel. Een voorbeeld hiervan is Indie City van de Pixies. Indien dit niet het geval is, geldt de minimaal 10%-regel. Een voorbeeld hiervan is Venus & Mars van Jett Rebel;
 • Bij een bundeling van een EP en een regulier album hanteren we dezelfde regel zoals die geldt voor een verzamelbox van meerdere reguliere albums;
 • Als een internationale release (zie bijvoorbeeld bij The Beatles) 3 of meer andere nummers heeft dan de originele release, dan is deze toegestaan en wordt achter de titel vermeld in welk land deze werd uitgebracht. Zijn er minder dan 3 andere nummers, dan worden deze als bonustracks aangeduid bij de originele release;
 • Dj-tools (kits) zijn niet toegestaan op de site. Deze bevatten namelijk enkel maar loops of samples en de crew is van mening dat ze niet echt een meerwaarde geven aan de site;
 • Promo's zijn ook niet toegestaan op de site. Zulke releases zijn normaliter enkel bestemd voor radiomakers en muziekjournalisten en niet voor verkoop;
 • Record Store Day-releases zijn enkel toegestaan als ze niet eerder uitgebracht materiaal bevatten;
 • Albums waarvan er maar één exemplaar bestaat en dat ooit te koop is aangeboden op bijvoorbeeld een veiling zijn ook niet toegestaan aangezien niet iedereen zich zulke albums kon aanschaffen;
 • Demo's die te koop waren/zijn, zijn toegestaan, maar houd er wel rekening mee dat bij de minste twijfel over het legale karakter ervan ze alsnog afgekeurd en verwijderd kunnen worden;
 • Titel en artiest van een album moeten in het Latijnse alfabet worden ingevoerd in plaats van Cyrillisch of ander schrift dat onmogelijk terug te vinden is via de zoekfunctie

Bij pas verschenen of nog te verschijnen albums gelden uiteraard dezelfde criteria, maar omdat in het verleden veel albums foutief zijn toegevoegd en naderhand nog voortdurend gecorrigeerd moesten worden, zijn we hier iets strenger:

 • Geef de releasedatum op en een link waar dit uit blijkt;
 • Stuur een link mee waaruit duidelijk wordt om wat voor soort release (regulier album, EP/single, verzamelalbum, etc.) het gaat;
 • En heel belangrijk: stuur een link mee waaruit blijkt dat de hoes, de tracklisting en het label de juiste zijn. De links moeten afkomstig zijn van serieuze verkoopsites zoals Amazon of sites die direct verband houden met de release (de officiële site van de artiest of het label). Dus geen links naar Wikipedia, weblogs, dubieuze Facebook-pagina's, ...

Elke toevoeging van een nieuwe release met fouten of onvoldoende links wordt afgekeurd. Elke toevoeging met onvolledigheden (zoals een release waarvan de hoes nog niet bekend is) verwijderen wij voortaan direct met de vermelding dat de release in kwestie pas mag worden toegevoegd als er voldoende zekerheid over het desbetreffend item is.

Singles en EP's

Singles zijn enkel toegestaan als deze tenminste 3 non-albumtracks bevatten die niet op een eerdere release zijn verschenen. Remixen (inclusief reprises) en liveversies beschouwen we niet als non-albumtracks. Indien je echter kan aantonen dat een demo- of liveversie eerder is verschenen dan de finale versie, dan beschouwen we deze versie in kwestie wel als een non-albumtrack.

EP's zijn altijd toegestaan; geef bij de toevoeging van een EP altijd een link waaruit blijkt dat het daadwerkelijk een EP betreft. Stuur daarom altijd een link mee van de website van de band/artiest of het label of van minimaal twee van de volgende overige bronnen ter bevestiging:

 • Discogs
 • Metal Archives
 • Metal Kingdom
 • Metal Music Archives
 • Rate Your Music
 • Spirit of Metal

Apple Music valt hier dus niet onder (aangezien zij bijna alles wat korter is dan een regulier album een EP noemen).

Eigen Beheer-albums

Albums die in eigen beheer worden uitgebracht door onbekende artiesten zijn toegestaan mits ze op een voor ons betrouwbare site staan zoals Apple Music, Bandcamp, ... Bij de bekendere artiesten worden ze sowieso toegestaan.

Let er ten slotte op dat je bij het toevoegen 'Eigen Beheer' (met 2 hoofdletters) invult in het labelveld.

Netlabels

Sinds 10 februari 2006 kunnen ook releases van netlabels worden toegevoegd op MusicMeter. We moeten eerlijk toegeven dat hier nog geen super-strenge regels voor zijn bedacht; toegestane releases hebben zich bij voorkeur al in de kijker gespeeld, hebben exposure gehad die verder gaat dan de eigen zolderkamer en zitten op een label die zich richt op kwaliteit, dat al een naam heeft en internetreleases serieus neemt.

Toevoegverbod

Als een gebruiker bij het toevoegen consequent de richtlijnen overtreedt, kan een moderator in overleg met de crew overgaan tot het uitdelen van een toevoegverbod. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de crew constateert dat een gebruiker met regelmaat albumhoezen instuurt die niet aan de hierboven genoemde kwaliteitseisen voldoen of als een gebruiker consequent albums toevoegt die niet op MusicMeter thuishoren. Een toevoegverbod houdt in dat de crew de toevoegingen en correcties van de betreffende gebruiker vanaf dit moment niet meer in behandeling neemt. Deze maatregel wordt definitief genomen als de crew constateert dat hun commentaar bij afgekeurde toevoegingen niet tot verbeteringen leidt, en wordt over het algemeen vooraf gegaan door een waarschuwing van een moderator of crewlid. Als een gebruiker niet gehoorzaamt aan deze beperking, kan dat reden zijn voor het uitdelen van een ban.

Net als een ban is een toevoegverbod in de meeste gevallen niet definitief. Meestal wordt door de moderators een einddatum aan een toevoegverbod verbonden. Als dat toch niet het geval is, kan de gebruiker in kwestie er bij een moderator naar informeren. Alleen bij extreme gevallen (bijvoorbeeld na meerdere toevoegverboden of bij herhaaldelijke onbehoorlijke reacties op de crew) zal een toevoegverbod definitief zijn.

Zie ook