Jaar van uitgave

Uit MusicMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het jaar van uitgave van een album is het jaar waarin het album voor het eerst in de winkel lag (of ter download werd aangeboden, in het geval van internetreleases).

Wanneer een album in de VS en Canada eerder verschijnt dan in Nederland, gaan we uit van de eerste releasedatum. Een voorbeeld hiervan is het album Funeral van Arcade Fire, dat in 2004 uitkwam in de VS en Canada en pas in 2005 in Europa in de winkels lag. In dit geval wordt dus 2004 als jaar van uitgave weergegeven.

Een extra opmerking dient te worden gemaakt aangaande de jazz-albums. Ook hier wordt het jaar van uitgave gehanteerd (en niet het opnamejaar, zoals bij sommige andere (op jazz gerichte) muzieksites gebruikelijk is).