Hoofdlettering

Uit MusicMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De hoofdlettering in titels is op MusicMeter gebonden aan een verzameling regels, die precies vastleggen welke woorden wel en welke woorden geen hoofdletter krijgen. Deze regels gelden zowel voor artiestennamen, albumtitels, tracktitels als labelnamen.

Deze regels gelden voor elke taal. Engels is hier als uitgangsbasis gekozen.

Regels voor hoofdlettering

Algemene regels

 • (1) Het eerste en het laatste woord van een titel beginnen altijd met een hoofdletter. Deze regel moet koste wat kost aangehouden worden, ook al worden de woorden in kwestie normaliter wel met een kleine letter geschreven. Wanneer een titel wordt opgesplitst door een leesteken (behalve de komma), behandel dan elk deel na het leesteken alsof het een op zichzelf staande titel is. Het eerste en het laatste woord van het deel na het leesteken krijgen dan dus ook een hoofdletter.
 • (2) Tussen het eerste en laatste woord in krijgen alle woorden een hoofdletter, behalve:
  • (a) Lidwoorden: a, an, the - ook alternatieve spellingen als da en tha behoren met een kleine letter geschreven te worden.
  • (b) Nevenschikkende voegwoorden: and, but, or, nor
  • (c) Korte voorzetsels: as, at, but, by, for, from, in, of, on, to, with - tenzij deze woorden een bijwoord zijn of deel uitmaken van een werkwoord (zie uitleg hieronder).
  • (d) Infinitief: to - een infinitief wordt altijd gevormd met to en moet altijd met een kleine letter geschreven worden.
 • (3) Samentrekkingen krijgen een kleine letter: bijvoorbeeld: 'em (voor them), 'n (voor and), o' (voor of)
 • (4) Woorden in een artiestennaam die geen deel uitmaken van de eigenlijke artiestennaam maar bv. een samenwerking aanduiden, dienen met een kleine letter geschreven te worden: featuring, feat., ft., presents, versus, vs., v. - laatstgenoemde vs. en v. dienen altijd met een kleine letter geschreven te worden (dus ook buiten artiestennamen).

Verklaring en voorbeelden

In sommige gevallen zijn de woorden uit (2c) een bijwoord of maken ze deel uit van een werkwoord. Om te bepalen of een van deze woorden wordt gebruikt als bijwoord of deel uitmaakt van een werkwoord, kun je kijken of het woord iets zegt over het zelfstandig naamwoord. Eternity is in dit geval het zelfstandig naamwoord en in zegt daar iets over. Bij Logged In Eternally maakt In onderdeel uit van het werkwoord Logged (to log in), dus wordt In met een hoofdletter geschreven.

Andere voorbeelden m.b.t. (2c):

Handige links